Politika kakovosti podjetja OECO d.o.o.

Politika kakovosti podjetja OECO d.o.o. temelji na naši viziji, poslanstvu ter zavezanosti h ključnim usmeritvam našega podjetja ter zavezanosti k izpolnjevanju kupčevih, zakonskih ter vseh ostalih zahtev, ki so relevantna za ustrezno delovanje podjetja.

Kot hitro rastoče storitveno podjetje se zavedamo pomembnosti ustreznega delovanja podjetja, s čimer lahko zagotavljamo ustreznost naših storitev ter posledično zadovoljstvo naših ključnih strank, ob enem pa je to naša ključna prednost pri pridobivanju novega posla.

S samo politiko kakovosti se zavezujemo, da imamo:
  • Vzpostavljene procese delovanja v podjetju, ki so ustrezno nadzorovani;
  • Kompetenten kader, ki je usposobljen za ustrezno delovanje v posameznih procesih podjetja;
  • Vzpostavljen sistem ocenjevanja tveganj in posledično prepoznane ukrepe;
  • Vzpostavljen sistem stalnih izboljšav;
  • Vzpostavljeno delovanje podjetja po vseh zakonskih zahtevah.
Najvišje vodstvo se poleg zgoraj naštetih točk zavezuje tudi:
  • Da bo skrbelo za implementacijo, vzdrževanje ter nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015;
  • Da bo implementiralo politiko kakovosti v podjetju ter jo ustrezno predstavilo vsem zaposlenim;
  • Nudilo podporo vsem zaposlenim pri njihovem delu v podjetju OECO d.o.o.;
  • Zagotovilo ustrezno partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji / izvajalci storitev;
  • Prepoznalo zahteve in pričakovanja vseh zainteresiranih strani ter se do njih tudi opredelilo.

Datum: 26.10.2020

Direktor: Milan Šebalj