OECO - SBC Logotip

5 zlatih vodil

SBC – Kluba slovenskih podjetnikov

1. Nadpovprečnost, odgovornost, poštenost.

V SBC – Klub slovenskih podjetnikov se združujemo nadpovprečno uspešni slovenski podjetniki, ki smo začeli svojo podjetniško pot z lastno idejo in/ali izhajamo iz družinskih podjetij, obenem pa nismo sodelovali v tajkunskih zgodbah, zlasti tistih povezanih s politiko. Vsakdo, ki se pridruži, se mora izkazovati tudi s plačilom vseh dajatev državi in nekaznovanostjo.

2. Politična nevtralnost

Člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov nismo člani nobene politične stranke in podpiramo apolitičnost kluba, to je nevtralnost do vseh političnih strank v Sloveniji. Želimo in pričakujemo, da slovenske politične stranke ne bodo le poslušale naših strokovnih argumentov na podlagi naših izkušenj, ampak da bodo tudi uresničile naše predloge in zahteve.

3. ZA razvojni preboj in podjetniško Slovenijo

Zato zlasti na gospodarskem in javnofinačnem podočju prek kluba intenzivno komuniciramo z vsemi političnimi strankami zahtevajoč, da skupaj oblikujemo ukrepe za močan razvojni preboj Slovenije. Ta razvoj bo kakovosten le, če bo temeljil na hrbtenici njenega gospodarstva, to pa so odgovorni in nadpovprečno uspešni domači podjetniki. Člani prek SBC – Kluba slovenskih podjetnikov želimo tako prispevati tudi k prijaznejšemu podjetniškemu okolju v Sloveniji.

4. Medsebojno poslovno prijateljstvo in krepitev prepoznavnosti Slovenije.

Člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov si prek skupne prijateljske zaveze med člani pomagamo in sodelujemo, s tem pa omogočamo drug drugemu in klubu lažji dostop na domači in svetovne trge. Na svetovnih trgih krepimo prepoznavnost Slovenije in vrhunskega slovenskega podjetništva.

5. Negovanje mladih talentov in vrhunskega razvoja v sožitju z naravo.

Člani prek SBC – Kluba slovenskih podjetnikov posebej negujemo in podpiramo mlade talente in podjetnike, zlasti pri uresničevanju njihovih podjetniških iniciativ. SBC – Klub slovenskih podjetnikov in njegovi člani spodbujamo razvoj naprednih, okolju prijaznih tehnologij in poslovnih modelov z visoko dodano vrednostjo glede na povprečje v posameznih panogah.

Slovenian Business Club – GIZ Ljubljana
Dunajska cesta 119 | SI-1000 Ljubljana